TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Finance and Planing Department

ptckh@tdu.edu.vn

Hướng dẫn tra cứu công nợ học phí trên cổng thông tin sinh viên

  • Bước 1: Đăng nhập thành công cổng thông tin sinh viên www.sv.tdu.edu.vn
  • Bước 2: Click vào Tra cứu công nợ

  • Bước 3: Chọn học kỳ cần tra cứu à Kiểm tra cột công nợ
    • Dòng “Tổng” hiện số tiền sinh viên nợ học phí.
    • Cột “Trạng thái” cho sinh viên biết tình hình “Đã nộp” học phí hay “Chưa nộp” học phí. (Lưu ý: Có trường hợp hiện trạng thái là chưa nộp, nhưng công nợ là 0 thì sv vẫn được xem là Đã nộp).

 

logo

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Tầng trệt, khối nhà học chữ O - Địa chỉ: 68 Trần Chiên, KV. Thạnh Mỹ, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3780 098 - Mã số thuế Trường Đại học Tây Đô: 1800626662

Website: www.fpd.tdu.edu.vn

Email: ptckh@tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông