TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Finance and Planing Department

ptckh@tdu.edu.vn

Các biểu mẫu tài chính

STT

Nội dung

Tải biểu mẫu

1

Mẫu xác nhận đã hoàn thành học phí

Tải mẫu

2

Mẫu xác nhận thu nhập trong năm

Tải mẫu

3

Mẫu đề nghị thanh toán

Tải mẫu

4

Mẫu đề nghị tạm ứng tiền mua vật tư, thiết bị, dụng cụ, tạm ứng cá nhân (lương, tiền giảng…)

Tải mẫu

5

Mẫu đề nghị tạm ứng lương (Áp dụng cho nhiều cá nhân trong đơn vị)

Tải mẫu

6

Mẫu đề nghị thanh toán hoàn tạm ứng

Tải mẫu

7

Mẫu kế hoạch tiếp khách, giao tế

Tải mẫu

8

Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa

Tải mẫu

9

Mẫu bảng kê chứng từ lệ phí cầu đường, tàu phà

Tải mẫu

10

Mẫu yêu cầu trả tiền BHTN (Dành cho Công đoàn viên của Trường)

Tải mẫu

 

logo

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Tầng trệt, khối nhà học chữ O - Địa chỉ: 68 Trần Chiên, KV. Thạnh Mỹ, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3780 098 - Mã số thuế Trường Đại học Tây Đô: 1800626662

Website: www.fpd.tdu.edu.vn

Email: ptckh@tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông