TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Finance and Planing Department

ptckh@tdu.edu.vn

Các văn bản và quy trình về tài chính

 

STT

Văn bản/quy trình

Nội dung

1

Quy trình tạm ứng và thanh quyết toán

Xem văn bản

2

Quy trình tổ chức và quản lý học phí

Xem văn bản

3

Quy trình báo cáo thống kê định kỳ

Xem văn bản

4

Quy trình xây dựng kế hoạch tài chính

Xem văn bản

5

Nguyên tắc phân bổ và sử dụng kinh phí cho các đơn vị Xem văn bản

 

logo

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Tầng trệt, khối nhà học chữ O - Địa chỉ: 68 Trần Chiên, KV. Thạnh Mỹ, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3780 098 - Mã số thuế Trường Đại học Tây Đô: 1800626662

Website: www.fpd.tdu.edu.vn

Email: ptckh@tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông