TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Finance and Planing Department

ptckh@tdu.edu.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 ThS. Trần Thúy Nghiệm Trưởng phòng ttnghiem@tdu.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Huy Trung Phó trưởng phòng nhtrung@tdu.edu.vn
3 ThS. Đào Thanh Lam Chuyên viên dtlam@tdu.edu.vn
4 ThS. Dương Thị Thủy Chuyên viên dtthuy@tdu.edu.vn
5 ThS. Thái Phương Phi Chuyên viên tpphi@tdu.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Xuân Tiền Thủ quỹ nxtien@tdu.edu.vn
7 ThS. Trần Kiều Tiên Chuyên viên tktien@tdu.edu.vn
8 ThS. Lê Thanh Duy Chuyên viên ltduy@tdu.edu.vn
logo

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Tầng trệt, khối nhà học chữ O - Địa chỉ: 68 Trần Chiên, KV. Thạnh Mỹ, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3780 098 - Mã số thuế Trường Đại học Tây Đô: 1800626662

Website: www.fpd.tdu.edu.vn

Email: ptckh@tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông