Chi bộ Quản trị Thiết bị và Tài chính Kế hoạch

tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

Vào ngày 20/10/2019 Chi bộ Quản trị Thiết bị và Tài chính Kế hoạch trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô đã tổ chức thành công Đại hội Đảng viên, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

cb1                                                                              Chi bộ Quản trị Thiết bị và Tài chín Kế hoạch

Đại hội Đảng viên của Chi bộ được tổ chức nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của đơn vị trong thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu cấp ủy và các chức danh chủ chốt trong Chi bộ, hướng đến thống nhất Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và cùng thực hiện với quyết tâm cao nhất. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hướng đến Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội có sự tham dự của Đ/c Lê Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và Đảng ủy viên Nhà trường; các đồng chí đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô.

Chương trình Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022; báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Dưới sự Chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội cấp trên và biểu quyết thông qua những chỉ tiêu mà đơn vị phấn đấu thực hiện cho nhiệm kỳ tới. Đại diện Đảng ủy cấp trên phát biểu chỉ đạo trong Đại hội, ghi nhận những thành tích của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng để Chi bộ đạt nhiều thành tích hơn trong nhiệm kỳ tiếp theo.

cb3                                                    Chi bộ đang tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong văn kiện Đại hội

Công tác bầu ra Chi ủy mới được thực hiện nghiêm túc, trật tự theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của tổ chức Đảng ủy cấp trên nhằm chọn ra những cá nhân tiêu biểu về đạo đức, uy tín, năng lực công tác, kinh nghiệm, được cán bộ và đảng viên tín nhiệm.

cb4

                                              Chi bộ đang tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong văn kiện Đại hội

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội của Chi bộ Quản trị Thiết bị và Tài chính Kế hoạch trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô đã kết thúc thành công tốt đẹp. Nghị quyết của Đại hội đã được biểu quyết thông qua thể hiện sự đồng thuận của Chi ủy Chi bộ cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức của từng đơn vị.

Thư viện hình ảnh

hinhphonghinhphong1hinhphong2hinhphong5hinhphong4hinhphong3hinhphong6

Go to top