Trong năm học 2018-2019, tập thể và các cá nhân của Phòng Tài chính Kế hoạch đã vượt qua những khó khăn, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020, Phòng Tài chính Kế hoạch đã được nhận được những danh hiệu thi đua đáng khích lệ:

(1) Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

 

  

(2) Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô

 

                                                            

           

             

            Ngoài ra có 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 04 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

 

Thành quả trên tạo động lực rất lớn để tập thể và cá nhân của Phòng Tài chính Kế hoạch tiếp tục cố gắng, cống hiến hết mình vì sự phát triển chung của Trường Đại học Tây Đô.

Thúy Nghiệm

 

 

 

 

Thư viện hình ảnh

6ab968449dcb6e9537dahinhphongf95138adcd223e7c6733613d15c3e04c13124a5d

Go to top