Thực hiện công văn số 2270/TCT-PC ngày 26/5/2016 của Tổng cục Thuế về việc Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016, Cục thuế Thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai chính sách thuế sửa đổi, bổ sung và đối thoại doanh nghiệp lần thứ hai năm 2016 với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có khai thuế thuộc Cục thuế Thành phố Cần Thơ quản lý.

   Nhằm cập nhật thông tin về sửa đổi các thông tư, nghị định của chính sách thuế. Được sự phân công của Ban Giám Hiệu Nhà trường, đại diện phòng Tài chính Kế hoạch tham dự buổi hội thảo được diễn ra vào lúc 7h30 ngày 22/6/2016 tại Hội trường Thành Ủy Thành phố Cần Thơ.

   Cũng trong thời gian này, đại diện của phòng Tài chính Kế hoạch và các phòng ban, trung tâm khác cũng tham dự Hội thảo "Kiểm định chất lượng giáo dục và quản lý cơ sở vật chất, tài chính" do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc Gia - TP Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 23/6/2016 tại Hội trường Lầu 6 - Viện Đào tạo Quốc tế, ĐH Quốc Gia - TP Hồ Chí Minh.

Thư viện hình ảnh

hinhphonghinhphong1hinhphong2hinhphong5hinhphong4hinhphong3hinhphong6

Go to top