Trong những năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô đã quán triệt và đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường.

             Hội thi được diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016 với ba phần thi bao gồm: phần thi trả lời nhanh kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phần sân khấu hóa và phần báo cáo bài viết xuất sắc đến từ các đơn vị tham gia.

13179247 1153700057984488 8359171081363303977 n

              Trong đó có 03 Cán bộ phòng TCKH hiện là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Tổ chức Hành chính Đào tạo đã hăng hái tích cực hưởng ứng tham gia các phần thi trả lời nhanh kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phần thi sân khấu hóa. Đặc biệt là ở phần sân khấu hóa với tiểu phẩm “Chi bộ Hành chính Đào tạo vững bước đi lên” đã rất gần gũi với đời sống và công việc hằng ngày của cán bộ phòng TCKH.

              Các cán bộ khác cũng tích cực tham gia trong đội của Công đoàn Cơ sở và viết bài báo cáo về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thư viện hình ảnh

hinhphonghinhphong1hinhphong2hinhphong5hinhphong4hinhphong3hinhphong6

Go to top