KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

GIAI ĐOẠN 2018-2023VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2035

(Kế hoạch chiến lược của Phòng Tài chính – Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Tây Đô giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn đến 2035, nhằm định hướng phát triển hoạt động tài chính của Nhà trường)

1. ĐIỂM MẠNH

Các chuyên viên làm việc tại Phòng hầu hết đều tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng. Các cán bộ đều có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn thận, năng động và nhiệt tình. Thường xuyên tham dự các buổi tập huấn, hội nghị trong lĩnh vực kế toán, thuế… nhằm nâng cao nghiệp vụ và trau dồi kiến thức, kỹ năng của mình trong lĩnh vực kế toán, tài chính và hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhà trường giao.

2. ĐIỂM YẾU

Khả năng giải quyết vấn đề, viết và trình bày các báo cáo của chuyên viên của Phòng còn thấp, công việc này chỉ tập trung vào một số trường hợp. Trình độ tiếp cận và áp dụng công nghệ thông tin vào công việc còn hạn chế.

3. CƠ HỘI

- Trường có định hướng mở rộng đào tạo nhiều loại hình, trình độ: tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học, chứng chỉ ngắn hạn.

- Là trường Đại học tư thục nên được tự chủ hoàn toàn về tài chính, quyền quyết định thuộc về HĐQT. Do đó, mọi chủ trương từ khi lập kế hoạch đến khi thực hiện cụ thể, diễn ra đồng bộ, thống nhất, có trách nhiệm và do vậy rất có hiệu quả.

- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu Nhà trường luôn có quan điểm về tài chính phải minh bạch, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận tài chính hoạt động.

4. THÁCH THỨC

- Cạnh tranh giữa các tổ chức giáo dục ngày càng cao.

- Sinh viên trường đại học tư thục không được hưởng những chính sách, ưu đãi như các trường công lập, xã hội còn cái nhìn phân biệt sinh viên sau khi ra trường với sinh viên ngoài công lập, do đó gặp khó khăn về nguồn tuyển sinh.

5. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Giữ ổn định quy mô đào tạo đại học chính quy, tăng quy mô đào tạo đại học và đào tạo sau đại học với tốc độ tăng phù hợp theo từng giai đoạn, tăng mức thu học phí với tỉ lệ tăng bình quân 12%/năm-15%/năm;

- Nguồn tài chính của nhà trường bao gồm: nguồn thu của Hội Đồng Quản Trị; nguồn thu từ học phí sinh viên; nguồn thu từ các dịch vụ tư vấn, liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học; nguồn thu từ phát hành cổ phần ra công chúng (kêu gọi cổ đông).

- Đa dạng hóa nguồn thu tài chính, khai thác triệt để các nguồn lực từ tư vấn, nghiên cứu, đào tạo các loại hình, thực hiện đa dạng mức thu học phí theo hình thức và chất lượng đào tạo.

- Tăng tỉ trọng từ nguồn thu nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế lên ít nhất 20% tổng doanh thu.

- Các nguồn lực tài chính được phân bổ hợp lý, hiệu quả và đúng quy định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ chung của trường, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.

- Thực hiện việc công khai tài chính theo đúng quy định.

- Nâng cấp và củng cố phần mềm quản lý tài chính phù hợp với tình hình thực tế.

- Tăng cường tập trung lao động sản xuất, mở rộng các loại hình dịch vụ dưới nhiều hình thức đào tạo như đào tạo, thương mại, liên kết…Tạo nguồn kinh phí nâng mức đời sống cán bộ giáo viên tăng từ 2 – 3 lần mức lương theo hệ số cơ bản theo từng thời điểm.

6. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH

6.1. Giải pháp phát triển nguồn thu:

Đa dạng hóa nguồn thu hợp pháp bằng việc thực hiện các giải pháp sau:

- Mở rộng các loại hình, trình độ ngành đào tạo theo nhu cầu, đặc biệt mở các ngành trình độ trên đại học.

- Nâng cao chất lượng, mở rộng các loại hình đào tạo; đẩy mạnh các lớp đào tạo ngắn hạn như kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, Ngoại ngữ, Tin học.

- Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác với các tập đoàn, tổ chức giáo dục của các nước để đa dạng hóa loại hình đào tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác triển khai các đề tài nghiên cứu, các dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Tăng cường tìm kiếm các nguồn tài trợ, nguồn vốn vay ưu đãi ngoài nguồn ngân sách, tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Áp dụng các chính sách khen thưởng khuyến khích các đơn vị, cá nhân có các biện pháp tìm kiếm, nâng cao nguồn tài chính hợp pháp như khen thưởng thành tích trong việc mở ngành, tuyển sinh, tìm kiếm nguồn tín dụng ưu đãi…

6.2. Giải pháp thực hiện chi tài chính đạt hiệu quả:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh thường xuyên quy chế Tài chính và quản lý tài sản cho phù hợp với tình hình hoạt động của nhà trường.

- Các khoản chi thực hiện nghiêm túc theo quy định về định mức, thủ tục trong Quy chế tài chính và quản lý tài sản, quy chế lương và chế độ tiền lương và các văn bản sửa đổi, bổ sung của trường.

- Kế hoạch tài chính hàng năm được lập dựa trên kế hoạch tài chính của các đơn vị trực thuộc, phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp trình Ban Giám hiệu, Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- Đối với các yêu cầu đột xuất không nằm trong kế hoạch tài chính năm, đơn vị có phát sinh khoản chi phải lập đề nghị gửi đến phòng Quản trị thiết bị, phòng Quản trị thiết bị lập kế hoạch về kinh phí trình Ban Giám hiệu, Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- Đối với các hoạt động mua sắm tài sản, các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch, phòng Quản trị thiết bị tổng hợp trình Ban Giám hiệu, Hội đồng Quản trị phê duyệt. Các đối tác được chọn trên nguyên tắc chào giá cạnh tranh hoặc đấu thầu đối với Hợp đồng giá trị lớn.

- Đối với công tác đầu tư xây dựng, Trường lập báo cáo đánh giá tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, tiến hành chào giá cạnh tranh hoặc đấu thầu để chọn đối tác.

- Đm bảo chi đúng và đủ, bảo đảm các quyền lợi của cán bộ, giảng viên, nhân viên theo chế độ quy định như: Quỹ lương và các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn…), chi trả học bổng, hỗ trợ cho sinh viên và thực hiện các chính sách miễn giảm học phí đối với sinh viên.

- Tiếp tục phát huy ứng dụng tin học hóa cho công tác tài chính nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc, tiết kiệm thời gian và công sức.

- Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của Trường.

6.3. Giải pháp phát triển nhân sự:

- Ổn định cơ cấu về nhân sự.

- Thường xuyên cho cán bộ, chuyên viên Phòng học tập huấn, nghiệp vụ chuyên môn về nghiệp vụ kế toán, thuế, thống kê.

 

 

 

Thư viện hình ảnh

hinhphonghinhphong1hinhphong2hinhphong5hinhphong4hinhphong3hinhphong6

Go to top