SƠ  ĐỒ TỔ CHỨC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

SO DO

    1. TRƯỞNG PHÒNG: Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu về công tác quản lý hoạt động tài chính đúng pháp luật, đúng quy chế.

  2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - KẾ TOÁN TRƯỞNG: BÀ TRẦN THÚY NGHỆM (SĐT: 0939 095 114; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu về công tác quản lý hoạt động tài chính đúng pháp luật, đúng quy chế.

- Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu học phí, lệ phí của sinh viên và học viên cao học, các khoản thu nộp của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính, các khoản thu khoán bãi xe, căn tin, mặt bằng ATM, mặt bằng thuê điểm đặt máy bán hàng tự động.

- Tổ chức kiểm tra số liệu, chứng từ kế toán và kiểm kê quỹ tiền mặt theo quy định.

- Lập các báo cáo kịp thời cho HĐQT và Ban giám hiệu.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tính và chi trả lương, các khoản phụ cấp và các khoản bảo hiểm cho cán bộ CNV, giảng viên của trường, các khoản chi học bổng cho HSSV, chi cho nghiên cứu khoa học theo quy định.

- Tổ chức thực hiện việc thanh toán tiền giảng cho giảng viên thuê ngoài và tiền giảng vượt giờ cho giảng viên cơ hữu của trường theo đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện việc kê khai, quyết toán và nộp đầy đủ thuế TNCN cho CNBNV và thuế TNDN, thuế GTGT của Nhà trường theo đúng quy định cho Cục thuế TP Cần Thơ.

- Tham gia trong việc thỏa thuận, thực hiện các Hợp đồng của Nhà trường về giảng dạy, liên kết hoạt động, mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.

- Tổ chức thực hiện việc lưu trữ và bảo quản hóa đơn, chứng từ kế toán theo đúng quy định.

- Giải quyết các vấn đề về miễn giảm học phí, học phí học lại, thẻ sinh viên…cho sinh viên.

- Lập báo cáo tài chính năm và quyết toán thuế TNDN.

3. THỦ QUỸ: BÀ NGUYỄN XUÂN TIỀN (SĐT: 0918 025 999; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Thực hiện việc thu – chi tiền mặt, rút tiền – nộp tiền với các ngân hàng,

- Theo dõi quỹ tiền mặt, séc, lập báo cáo quỹ, đối chiếu thu – chi với kế toán.

4. KẾ TOÁN THANH TOÁN: BÀ DƯƠNG THỊ THỦY (SĐT: 0939 626 733;Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Lập các chứng từ thu – chi.

- Đối chiếu thu - chi với thủ quỹ.

- Thực hiện các bút toán tổng hợp trên phần mềm kế toán: phân bổ công cụ dụng cụ, trích khấu hao, ghi sổ, báo cáo…

- Kiểm tra, đối chiếu sổ kế toán, đối chiếu sổ quỹ;

-  Phụ trách lập danh sách sinh viên đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn gửi cho các cơ quan bảo hiểm và phát thẻ bảo hiểm cho sinh viên.

- Phụ trách việc hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế và hồ sơ thanh toán với cơ quan bảo hiểm khi phát sinh ốm đau, tai nạn.

5. KẾ TOÁN THANH TOÁN - KẾ TOÁN LƯƠNG: ÔNG NGUYỄN HUY TRUNG (SĐT: 0939 80 50 80; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Lập các chứng từ thu – chi;

- Theo dõi doanh thu, chi phí về đào tạo ngoại ngữ và tin học; liên kết đào tạo.

- Lập báo cáo sử dụng hóa đơn, báo cáo thuế GTGT;

- Kiểm tra, lập các chứng từ thanh toán, báo cáo giờ giảng, thù lao giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng;

- Quản lý học phí thạc sĩ khóa 3,4,5;

- Quản lý danh sách sinh viên đóng học phí các lớp đại học khóa 8 và các lớp Đại học, Liên thông, Cao đẳng khóa 11; tổng hợp báo cáo học phí hàng tuần các khoá;

- Thành viên ban tư vấn tuyển sinh;

- Tính – hạch toán lương hàng tháng, các khoản phụ cấp, thưởng, bảo hiểm và các chế độ khác cho người lao động. Đối chiếu vói phòng tổ chức về bảo hiểm của người lao động.

6. KẾ TOÁN NGÂN HÀNG: BÀ ĐÀO THANH LAM (SĐT: 0909 09 80 50; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Thực hiện kê khai và nộp thuế môn bài hàng năm;

- Lập các báo cáo và nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng cho cán bộ, giảng viên của trường và giảng viên thuê ngoài;

- Thực hiện quyết toán thuế TNCN hàng năm theo quy định;

- Hướng dẫn cá nhân làm thủ tục giảm trừ gia cảnh, đăng kí mã số thuế;

- Thực hiện xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN để cung cấp cho cán bộ, giảng viên trong trường và giảng viên thuê ngoài thuộc đối tượng khấu trừ thuế.

- Tham gia soạn các thông báo, biên bản họp của Hội đồng quản trị;

- Quản lý học phí các lớp liên thông khoá 10, 11 hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

- Lập các uỷ nhiệm chi, sec, hợp đồng tiết kiệm, theo dõi, đối chiếu tài khoản ngân hàng (trường mở tài khoản giao dịch);

- Thực hiện việc hạch toán các báo nợ, báo có lên phần mềm kế toán hàng tháng;

- Lập báo cáo số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng khi có yêu cầu của lãnh đạo phòng.

7. KẾ TOÁN CÔNG NỢ - KẾ TOÁN XÂY DỰNG: BÀ THÁI PHƯƠNG PHI (SĐT: 0986 273 162; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Quản lý công nợ phải trả, công nợ phải thu với các đối tác;

- Quản lý công văn đi, đến, hợp đồng của phòng;

- Soạn - lưu trữ các thông báo, công văn của Phòng;

- Quản lý danh sách sinh viên đóng học phí đại học, cao đẳng khoá 9 và khóa 10;

- Lưu trữ, lập các báo cáo, hồ sơ liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Hỗ trợ kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng của các đơn vị để lập uỷ nhiệm chi.

8. CHUYÊN VIÊN PHỤ CÔNG VIỆC THỦ QUỸ: BÀ TRẦN KIỀU TIÊN (SĐT: 0989 576 748; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Phụ giúp công tác cho thủ quỹ hoàn thành công việc.

 

Thư viện hình ảnh

hinhphonghinhphong1hinhphong2hinhphong5hinhphong4hinhphong3hinhphong6

Go to top