Cơ cấu tổ chức

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Phan Thị Kim Tuyến

Trưởng phòng – Kế toán trưởng

2

Trần Thuý Nghiệm

Phó trưởng phòng

3

Dương Thị Thuỷ

Kế toán tổng hợp

4

Thái Phương Phi

Chuyên viên kế toán

5

Đào Thanh Lam

Chuyên viên kế toán

6

Ngô Thị Kim Phụng

Chuyên viên kế toán

7

Nguyễn Huy Trung

Chuyên viên kế toán

8

Trần Kiều Tiên

Chuyên viên kế toán

9

Nguyễn Xuân Tiền

Thủ quỹ

 

Thư viện hình ảnh

hinhphonghinhphong1hinhphong2hinhphong5hinhphong4hinhphong3hinhphong6

Go to top